Ledelsen handlede i overensstemmelse med reglerne, da de gav en tillidsrepræsentant en advarsel for bl.a. ikke at respektere den almindelige ledelsesret. Det har faglig voldgift afgjort i en sag, hvor en ny ledelse, som skulle forbedre arbejdsmiljøet, på en professionshøjskole blev systematisk modarbejdet af tillidsrepræsentanten, som gav åbent udtryk for, at ledelsen ødelagde samarbejdet og medarbejdernes arbejdsglæde.

Den nye ledelse måtte uddele advarslen til tillidsrepræsentanten efter kun ét år og lagde i advarslen bl.a. vægt på, tillidsrepræsentanten gjorde aktivt brug af afdelingens AC-klub til at skabe konflikter mellem ledelse og medarbejdere og modarbejdet implementeringen af væsentlige ledelsesbeslutninger.

Derudover havde tillidsrepræsentanten flere gange udvist en adfærd over for ledelsen, der havde karakter af mobning ved bl.a. at komme for sent til møder, vende ryggen til ved møder og hviske højlydt til kollegaer.

Tillidsrepræsentantens faglige organisation anlagde sag under henvisning til misbrug af ledelsesretten. Dog frifandt opmanden (personen med den afgørende stemme i en faglig voldgiftssag) virksomheden, bl.a. med henvisning til, at tillidsrepræsentanten havde tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse, som følger af ethvert ansættelsesforhold. Afslutningsvist konkluderede opmanden, at der i denne sag var en række forhold, som med rimelighed kunne anses som udtryk for systematisk modarbejdelse af ledelsen og manglende respekt for den almindelige ledelsesret.

“Denne afgørelse viser, at tillidsrepræsentanter i kraft af deres erhverv har pligt til at fremme et godt samarbejde med respekt for ledelsen og respektere de ledelsesmæssige beslutninger. Hvis denne forpligtelse misligholdes, kan tillidsrepræsentanten, afhængigt af omstændighederne, modtage en advarsel,” siger Vivi Nedergaard Lambert, som er jurist i HORESTA.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende advarsler og tillidsrepræsentanter ved at kontakte vores juridiske callcenter på [email protected] eller 35 24 80 40.

Forskellige udfordringer for hovedstads- og provinshoteller

Mens landets hoteller ser omkostninger som deres største udfordring i øjeblikket, er oplevelsen af andre udfordringer ikke den samme. Konkurrencen er øget mellem hovedstadshoteller, mens provinshoteller oplever andre udfordringer.

Log ind