ZBC i Slagelse udbyder som de første et nyt kursus over fire dage for virksomhedernes oplæringsansvarlige.

På uddannelsen vil den oplæringsansvarlige blandt andet blive undervist i at tilrettelægge et oplæringsforløb, der overholder de formelle krav til uddannelsen og skabe sammenhæng for elever mellem skoleperioder og oplæring. Derudover vil man opnå færdigheder i at inkludere elever i virksomhedens kultur og arbejdsfællesskab samt at håndtere svære samtaler og konflikter.

Når kurset er gennemført, må I som virksomhed gøre brug af mærkningsordningen ”JA TAK til ELEVER” som fastholdelses så længe, virksomheden har oplæringsberettiget personale ansat, som har gennemført uddannelsen. Virksomheden får udleveret klistermærke til at sætte i dør/vindue og vil ligeledes fremgår på uddannelsessekretariatets hjemmeside.

 Pris

Kurset koster 128 kroner pr. dag for medarbejdere, der har en erhvervsuddannelse. Virksomheder kan søge VEU-godtgørelse på op til 911 kroner pr. dag og tilskud fra kompetencefonden på 629 kroner pr. dag for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem 3F og HORESTA.

Er der mere en 60 km mellem hjem og erhvervsskole, kan der søges tilskud på 500 kroner skattefrit til overnatning. Medarbejdere oppebærer fuld løn under uddannelsen.

Undervisningen er planlagt til den 10. og 11. oktober samt den 24. og 25. oktober klokken 08:00-15:30.

Tilmelding foregår via denne side.

Log ind