Alle HORESTAs medlemsvirksomheder modtager i uge 8 en opkrævning til Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets (HRT) Kompetenceudviklingsfond og Samarbejdsfonden.

PensionDanmark opkræver 1,63 promille af lønsummen til HRT-Kompetenceudviklingsfonden og 3,96 promille af lønsummen til Samarbejdsfonden. Opkrævningerne sker på baggrund af jeres indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningen for 1. halvår 2024 vil blive sendt ud i august 2024.

Opkrævningen i uge 8 vedrører 2. halvår 2023. Sidste frist for indbetaling er den 14. marts. Opkrævningerne til fondene sker halvårligt. 

Tjek opkrævninger direkte i e-Boks
Er din virksomhed tilknyttet e-Boks, får du opkrævningerne direkte via e-Boks. Virksomheder, der ikke er på e-Boks, får opkrævningerne med posten.

Vær opmærksom på, at hvis du tilgår e-Boks via virk.dk, ser du kun post fra det offentlige med mindre du har godkendt post fra private afsendere. Derfor anbefaler PensionDanmark, at du tilgår e-Boks direkte via e-Boks.dk.

Søg om tilskud til efteruddannelse på pension.dk
HRT-kompetenceudviklingsfond, der administreres af PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S, yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Tilskud søges direkte på pension.dk under uddannelse. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet. 

Du kan læse mere om tilskuddene her.

Kursus: Støtte til efter– og videreuddannelse

Kl. 09.30 - 12.00.

HORESTA inviterer til kursus i de økonomiske støtte muligheder, som eksisterer både offentligt og i overenskomsten mellem 3F/HORESTA i forhold til efter- og videreuddannelse.

Log ind