Vi har som en del af Advisory Boardet for Emballage i Dansk Producentansvar (DPA) og medlem af arbejdsgrupper hos Miljøstyrelsen erfaret, at der fortsat er mange uklarheder i forhold til, hvordan og hvem, der bliver omfattet om det udvidede producentansvar, som træder i kraft til juli 2025.

Det udvidede producentansvar vil medføre administrative og økonomiske konsekvenser for branchen. De endelige økonomiske konsekvenser for hver enkelt virksomhed kendes først i løbet af 2024, hvor virksomheder også skal indberette forventede emballagemængder.

Derfor har HORESTA i et høringssvar til Miljøministeriet argumenteret for en passende elastik i forhold til håndhævelse og tidlig klarhed om, hvad det økonomisk kommer til at betyde for de af vores medlemsvirksomheder, som udbyder takeaway.

Om det udvidede producentansvar
Det udvidede producentansvar handler om i højere grad at lade emballageproducenter betale for indsamling og genanvendelse af den engangsemballage, der bruges. Det skal medføre et mindre emballageforbrug og motivere virksomheder til at skifte til emballage, som er lettere at genanvende eller genbruge.

Frist for indberetning den 31. august 2024
Fra 1. april og frem til udgangen af august skal alle virksomheder, der er omfattet af producentansvaret for emballage, registrere sig og indberette forventede emballagemængder for 2024 til Dansk Producentansvar.

Det er forskelligt, hvordan virksomheder er omfattet af producentansvar for emballage. Producentansvaret tilfalder som udgangspunkt den virksomhed, som først tilgængeliggør emballager eller emballerede produkter på markedet, og som har størst indflydelse på designet af emballagen.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt man som virksomhed er omfattet eller ej, er det Dansk Producentansvar, der er registermyndighed og derfor kan træffe afgørelsen.

”HORESTA anbefaler, at virksomheder allerede nu går i gang med at skabe et overblik over de emballager de bruger, deres vægt, materiale og om de er målrettet erhverv eller privatforbrugere, og efter den 1. april melder sig ind i en kollektivordning,” siger miljøchef i HORESTA, Mikal Holt Jensen.

HORESTA vil fortsat holde medlemmer orienteret om betydningen af det udvidede producentansvar og tilbyde guides og webinarer, især op til fristen den 31. august 2024.

Log ind