ESG står for Environment, Social og Governance og dækker over miljø – og klimamæssige forhold, sociale forhold samt ledelsesmæssige forhold i virksomheder og andre organisationer.

ESG er kerneelementerne i omstillingen til en bæredygtig virksomhedsdrift og udarbejdelsen af ESG-nøgletal en god måde for virksomheder at strukturere, måle og kommunikere deres bæredygtighedsindsats. Det er nemlig vigtigt at holde sig for øje, at når man vil kommunikere om sin grønne eller bæredygtige indsats, at det kan underbyggende med den rette dokumentation. 

Læs mere om forbrugerombudsmandens vejledning om miljømæssige og etiske påstande i markedsføring

Læs om EUs forslag til direktiv om grøn markedsføring kaldet Directive on Green Claims

ESG-nøgletal kan bl.a. omfatte:

E-nøgletal:
- CO2-udledning, ressourceforbrug, forurening, affald, biodiversitet, cirkulærøkonomi mm.

S-nøgletal
- Arbejdsforhold for ansatte i virksomheden og i værdikæden, sygefravær, arbejdsulykker, diversitet, inklusion, ligestilling, medarbejdertilfredshed mm.

G-nøgletal
- Ledelsesdata, forretningsetik, virksomhedskultur, antikorruption, kompensationspakker eller politisk engagement.

Er du i tvivl om hvordan du kommer godt fra start, så har vi listet nogle gode råd her (link til kom godt i gang)

Skal SMV’er også udarbejde ESG-nøgletal?

SMV’er er for nuværende ikke omfattet af lovgivning om ESG-rapportering (Årsregnskabsloven og Corporate Sustainability Reporting Directive), men derfor er det alligevel rigtig vigtigt at få data og dokumentation på de indsatser man lægger i sin bæredygtighedsindsats. Derudover, indgår mange SMV’er som led i store virksomheders værdikæder, og derfor vil de ofte opleve, at skulle sende en masse dokumentation på indsatser inden for E, S og G, for fortsat at kunne indgå i denne værdikæde. De store virksomheder skal nemlig rapportere for parametre på disse tre områder, i hele deres værdikæde.

SMV’er vil også opleve, at bankerne stiller øgede krav til deres kunder omkring dokumentation af disse indsatser, for at kunne gøre brug af deres ydelser og produkter.

Derfor, kan det ikke siges bedre end ”ESG bliver licence to operate”. Så skynd dig hellere i gang. For hjælp til at komme i gang klik her (link til kom godt i gang)

Hvad er formålet med ESG?

Formålet med ESG, er at retter de nuværende kvalitative redegørelser for virksomheders samfundsansvar i retning af en mere kvantitative rapporteringsform, som på sigt skal gøre det nemmere at sammenligne virksomhedernes indsats for investorer, samarbejdspartnere, kunder, myndigheder og alle de andre interessenter.

ESG-lovgivning vil ligestille rapportering af bæredygtigshedsfaktorer med rapporteringen af traditionelle finansielle tal. Hvorfor man erstatter direktivet for Non-Financial Reporting (ikke-finansiel rapportering) med det af navnet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), så disse tal får en anden prioritet. Læs mere om ESG og anden lovgivning omkring bæredygtighed her.