Der er forskel på miljømærkning og miljøledelse. Miljøledelse eller styring er et værktøj til at styre miljøarbejdet. Det består af metoder til at sikre, at forbrug af ressourcer styres og at miljøundervisning og -aktiviteter udvikles. Miljøledelse sikrer også kompetenceudvikling af medarbejderne.

Miljømærkerne nedenfor har alle en eller anden form for miljøledelse med, som krav for at få mærket. Herudover skal virksomheder med mærker leve op til en række krav fastlagt i et kriteriesæt for virksomhedstypen, og virksomhederne skal kontrolleres løbende. Da der er nogle faste krav til miljømærker kan gæsten mere tydeligt se, hvad en virksomhed skal leve op til.

Kendte mærker
Branchens mest kendte miljømærker er Green Key (Den Grønne Nøgle), Svanen og Blomsten, mens de mest kendte miljøledelsesprogrammer er ISO14001 og EMAS.

Miljøledelse

Miljøledelse er et værktøj til at styre miljøarbejdet. Det består af metoder til at sikre, at forbrug af ressourcer styres og at miljøundervisning og -aktiviteter udvikles. De to mest kendte systemer er EMAS og ISO14001.

EMAS
EMAS er EU’s miljøcertificeringsordning, der blev vedtaget af Kommissionen i 1993. Denne ordning for miljøstyring og miljørevision er en frivillig EU-ordning for virksomheder, der har indført miljøstyring på højt niveau.

Formålet med EMAS er at fremme en fortsat forbedring af indsatsen på miljøområdet. Dette sker dels ved at indføre miljøpolitik, miljøprogrammer og styringssystemer og dels gennem den systematiske, objektive og regelmæssige bedømmelse af indsatsen på miljøområdet. Et formål er også at sikre offentlig tilgængelig dokumentation, der viser de deltagende virksomheders indsats på miljøområdet. Oprindelig var EMAS målrettet industrivirksomheder, men i 2001 blev EMAS revideret så den nu er åben for alle – også servicevirksomheder og offentlige virksomheder. 

Læs mere om EMAS hos Miljøstyrelsen 

ISO 14 001
Til sammenligning minder ISO 14 001 meget om EMAS, men er ikke helt så omfattende i sine krav. Den internationale standard for miljøledelse, ISO 14 001, blev lanceret i 1996. Standarden er nu den dominerende miljøledelsesstandard i verden.

Et miljøledelsessystem efter ISO 14 001 har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence og beskriver virksomhedens miljøopgaver i hverdagen.

ISO 14 001 indeholder krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes, for at virksomheden kan blive certificeret. 

Læs mere om ISO 14 001 hos Miljøstyrelsen

 

Miljømærker

Formålet med miljømærkning er at bidrage til en mindre miljøbelastende produktion og forbrug, og hjælpe forbrugerne med at træffe de grønne valg. Som belønning giver det virksomhederne en mulighed for at kommunikere, at de gør en indsats for at skåne miljøet. For at opnå mærkning skal det relevante produkt opfylde fastsatte kriterier.

Der findes forskellige miljømærker i branchen, hvor de fleste berører mange af de samme områder, men varierer i forhold til indhold, detaljer, procedure og beregningsform. De tre mest kendte for hotel, hostels og konferencecentre er Green Key (Den Grønne Nøgle), Svanen og Blomsten.
Men i den senere tid har HORESTA været med at til opstarte mere målrettede miljømærker, som Green Restaurant, Green Tourism Organization, Green Sport Facility og Green Camping.


Blomsten
Blomsten er det europæiske miljømærke. Det blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten. Blomsten anvendes i hele Europa.
Miljømærkning Danmark varetager den daglige administration af miljømærket i Danmark og er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

Besøg blomstens hjemmeside

Green Key
Green Key - eller tidligere Den Grønne Nøgle - er turismen internationale miljømærke, som er startet i Danmark i 1994. Green Key er nu udbredt i over 55 lande tildelt næste 3.000 turistvirksomheder og med flere på vej. I hvert land er det godkendte NGOér, som står for ordningen og fungere som kontrolinstans.

Green Key er opfundet af Friluftsrådet, Foreningen af Danske Turistchefer og HORESTA og udviklet i samarbejde med VisitDenmark og Miljøstyrelsen. HORESTA er nu ejer og sekretariat for ordningen i Danmark, mens den internationale organisation FEE står for det internationale arbejde.

Green Keys hjemmeside.

Svanen
Svanen er det nordiske miljømærke. Det blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. Svanen anvendes i alle nordiske lande, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Miljømærkning Danmark varetager den daglige administration af miljømærket i Danmark og er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

Besøg Svanens hjemmeside.

 

Green Restaurant
Danmark har fået et nyt miljømærke målrettet restaurant, catering og spisesteder. Det hedder GREEN RESTAURANT. Det skal gøres let for forbrugerne at finde og vælge de bæredygtige spisesteder.
GREEN RESTAURANT gør det nemmere for restauranter og spisesteder at synliggøre deres indsats, uden det går ud over forretning og stedets madkoncept og giver forbrugerne en bæredygtig og måske endnu bedre madoplevelse.

Læs mere om Green Restaurant

 

Green Tourism Organization
Turistdestinationer og -organisationer spiller en central rolle for turismen og er medvirkende til at fremme bæredygtig turisme både ved at skabe en bæredygtig udvikling blandt lokale aktører og ved at tiltrække møde- og ferieturister, der ønsker en bæredygtig oplevelse.
GREEN TOURISM ORGANIZATION hjælper med at sikre, at organisationens egen virksomhed er bæredygtig og gør det muligt at markedsføre og brande organisationen på det bæredygtige og grønne område.

Læs mere om Green Tourism Organization

 

Green Sport Facility
GREEN SPORT FACILITY er et miljømærke for idrætsanlæg, som sportshaller, svømmeanlæg, sportspladser, skøjtehaller og arenaer.
GREEN SPORT FACILITY belønner anlæg, der tænker bæredygtigt og gør en ekstra indsats for at passe på miljøet og lokal området. Det sker ved både at gøre en indsat i forhold til eget anlæg, men også ved at informere og arbejde for at brugere, foreninger og samarbejdspartnere bidrager til og støtter op om det bæredygtige arbejde

Læs mere om Green Sports Facility 

 

Green Camping
Danmark har nu et mere målrettet miljømærke for campingpladser. Det hedder GREEN CAMPING, hvor både navn og logo giver mening for danske og udenlandske turister.
GREEN CAMPING er et Sub-brand eller på dansk tilhørende mærke til Green Key, som sikrer, at krav, udtryk og indhold passer bedre til campingpladser og campister.
GREEN CAMPING er tæt på branchen og er nem at gå til, markedsføre og forstå for gæsterne og for at involvere campingpladserne og deres organisationer.

Læs mere om Green Camping