Den 8. november 2023 blev der fremsat et lovforslag, som blandt andet medfører en pligt for arbejdsgiver til at sikre, at medarbejderne registrerer deres arbejdstid.

Registreringspligten indføres for at sikre overholdelse af den daglige og ugentlige hviletid samt den maksimale arbejdstid. Det betyder, at der skal indføres et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den enkelte medarbejders arbejdstid.

Lovforslaget indeholder nogle undtagelser til registreringspligten, blandt andet selvtilrettelæggere. Der er derudover også krav om, at registreringerne skal være tilgængelig for den enkelte medarbejder og at oplysningerne skal opbevares i fem år.

Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.

Du kan se eller gense webinaret her ligesom du også kan læse vores slides.

Da lovforslaget fortsat er i sin indledende fase, forventer vi at afholde et nyt webinar i foråret 2024, når der er flere oplysninger om forståelse af registreringspligten.

Se eller gense webinar om registreringspligten

Har du helt styr på den nye tidsregistreringspligt, eller kunne du godt bruge en gennemgang af ændringerne? Så se eller gense vores webinar om området, hvor vi giver et overblik over, hvad det betyder for arbejdsgiver.

Log ind