Alle danske virksomheder får nu udbetalt i alt 160 millioner kroner fra VEU-opsparingen.

Det sker som følge af en aftale, der netop er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

”I HORESTA er vi glade for, at det nu er lykkedes at fremtidssikre det offentlige efter- og videreuddannelsessystem, samtidig med, at vores medlemmer nu får tilbageført en betydelig del af de uforbrugte midler fra VEU-opsparingen”, siger HORESTAs uddannelseschef, Pia Svane.

Udover tilbageførslen af midler følger det af aftalen, at VEU-systemet sikres en øget offentlig finansiering, som skal fremtidssikre virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft. Samtidig fastlægger aftalen en national satsning på digital læring via en pulje på 30 millioner kroner årligt til 2026 – derefter 20 millioner kroner om året.

Aftalen sikrer desuden, at VEU-godtgørelsen efter 2023 forsat udgør 100 procent af dagpengesatsen, ligesom det fortsat vil være muligt at modtage fuld VEU-godtgørelse for fjernundervisning.

Endelig bliver Omstillingsfonden permanent, således at det fortsat vil være muligt for ufaglærte og faglærte at få tilskud til videregående efteruddannelse.

”For HORESTA har det været helt afgørende, at faglærte og ufaglærte får adgang til støtte fra omstillingsfonden, så vi sikrer fortsat styrkelse af ledelseslaget i vores branche”, siger Pia Svane.

Du kan læse mere om aftalen her.

Kursus: Støtte til efter– og videreuddannelse

Kl. 09.30 - 12.00.

HORESTA inviterer til kursus i de økonomiske støtte muligheder, som eksisterer både offentligt og i overenskomsten mellem 3F/HORESTA i forhold til efter- og videreuddannelse.

Log ind